Funktionärer

Ordinarie styrelse

 Vakant
ordf.

Thomas Storm
vice ordf.

Lars-Göran Sjöström
kassör

Ledamöter
Kenneth Carlsson
Nils-Erik Nilsson
Kent-Åke Börjesson

Suppleanter
Gunnar Svensson
Niklas JohanssonFisketillsyningsmän
  Niklas Johansson

Valberedning
Gert-Åke Carlsson
Ragnar Sigurdsson

Revisorer
Jonas Winberg
 Martin Winberg


Du kan kontakta styrelsen på följande mejladress
ringhalsfiskeklubbfirre@gmail.com