Funktionärer

Ordinarie styrelse

 Arne Koren
ordf.

Thomas Storm
vice ordf.

Lars-Göran Sjöström
kassör

Ledamöter
Kenneth Carlsson
Nils-Erik Nilsson
Lars Nylander

Suppleanter
Kent-Åke Börjesson
Niklas Johansson

Fisketillsyningsmän
Arne Koren
 Kim Kestilä
 Niklas Johansson

Valberedning
Kent-Åke Carlsson
Ragnar Sigurdsson

Revisorer
Jonas Winberg
 Martin Winberg


Du kan kontakta styrelsen på följande mejladress
ringhalsfiskeklubbfirre@gmail.com