Funktionärer

Ordinarie styrelse

 Vakant
ordf.

Thomas Storm
vice ordf.

Lars-Göran Sjöström
kassör

Ledamöter
Kenneth Carlsson
Kent Börjesson
Gunnar Svensson
Niclas Strömberg

Suppleanter
Pekka Väyrynen
Jonas Jarneborn


Fisketillsyningsmän
  -

Valberedning
Ragnar Sigurdson

Revisorer
Björn GustafssonDu kan kontakta styrelsen på följande mejladress
ringhalsfiskeklubbfirre@gmail.com