21 februari 2024

  Årsmöte torsdag 21 mars

Medlemmar kallas härmed till sedvanliga årsmötesförhandlingar för verksamhetsåret 2023.
Enklare förtäring kommer att erbjudas under mötet.

Anmälan till ringhalsfiskeklubbfirre@gmail.com, senast 18/3.

Platsen är Ringhals V2, lokal Videbergshamn (bakom receptionen), och det börjar kl. 16:00.

/Styrelsen


17 januari 2024

Vill du hänga med på fiskeresor?

Läs mer under fiskeresor.2 oktober 2023

Vad gäller för att fiske i kylvattenintaget?

Det är bara Firre´s medlemmar som får bedriva fiske i intagskanalerna.
Vid fiske måste man använda livlina, annars förlorar vi denna fiske möjlighet.
Det är den som fiskars ansvar att använda livlina, ibland finns det linor på plats, 
men det är bäst att alltid ha med en egen livlina.

Fiske med agnad krok i intagskanalerna är förbjudet.

Fiske efter havsöring/lax är tillåtet mellan den 1 april och 30 september.
Minimått för havsöring/lax är 45 cm.

Vid fiske med handredskap i Kattegatt, 
får under varje dygn behållas högst två fiskar per fiskare
 av den sammanlagda fångsten av lax och öring.

Fiskeförbud råder i området kring Ringhals utloppstunnlar.
I området utanför kylvattenutloppen råder det fiskeförbud, 
baserat på en vattendom från 1969.