Fiskeresor

Fiskeresor som anordnas i Firre´s regi erhåller ett bidrag om det bereds plats för
 minst 10 stycken medlemmar. Resan skall godkännas av styrelsen.

---------------------------------------

Nu är det dags att anmäla sig till ett spännande vår- och höstfiske i Strömhult. 

Vårfisket är den 3/4 kl. 06.00-18.00. 
Om du vill övernatta i stugan är tidigast ankomst kl. 20.00 den 2/4. 
Kostnad 725 kr inklusive en god lunch som vi inmundigar c:a 11.30.
Avgiften betalas in till Firre´s bankgiro 5175-6237 senast en vecka innan resan.

Välkommen att anmäla dig till Lars Nylander tel. 0736795830 eller larsnylander@hotmail.se 
OBS max 12 deltagare

Anmälda:
Lars Nylander 
Stig Bäckström 
Göran Näslund 
Gert-Åke Carlsson 
Åke Nordin 
Johan Paaso 
Kent-Åke Börjesson
Torbjörn Eriksson 
Carl-Magnus Nilsson
Ragnar Sigurdsson
Hans Palmqvist

Reserv:

---------------------------------------

Höstfisket är den 10/9 kl. 16.00-21.30 med tidigast ankomst kl.15.00. 
Övernattning i glada vänners lag och tidig uppgång den 11/9 för fiske kl. 05.00-11.00. 
Lunch inmundigas kl. 11.30 före avfärd. 
Kostnad 725 kr per deltagare.
Avgiften betalas in till Firre´s bankgiro 5175-6237 senast en vecka innan resan.

Välkommen att anmäla dig till Lars Nylander tel. 0736795830 eller larsnylander@hotmail.se 
OBS max 12 deltagare

Anmälda:
Lars Nylander 
Stig Bäckström 
Göran Näslund 
Gert-Åke Carlsson 
Åke Nordin 
Johan Paaso
 Lars-Göran Sjöström 
Kent-Åke Börjesson 
Torbjörn Eriksson 
Carl-Magnus Nilsson
Ragnar Sigurdsson
Martin Näslund  


Reserv:

---------------------------------------