Fiskeresor

Fiskeresor som anordnas i Firre´s regi erhåller ett bidrag om det bereds plats för
 minst 10 stycken medlemmar. Resan skall godkännas av styrelsen.

---------------------------------------


Fiskeresor 2019

Kommande resor planeras och presenteras här längre fram.