Funktionärer

Ordinarie styrelse

 Arne Koren
ordf.

Thomas Storm
vice ordf.

Lars-Göran Sjöström
kassör

Ledamöter
Kenneth Carlsson, Nils-Erik Nilsson, Lars Nylander

Suppleanter
Kent-Åke Börjesson, Niklas Johansson

Fisketillsyningsmän
Arne Koren, Kim Kestilä, Niklas Johansson

Valberedning
Vakant, vakant

Revisorer
Jonas Winberg, Martin Winberg


Du kan kontakta styrelsen på följande mejladress
ringhalsfiskeklubbfirre@gmail.com