22 februari 2018

Fiskeresa till Ljungs Kula 8/10 – 9/10

Läs mer under Fiskeresor

31 januari 2018

Flugfiskeresa till Strömhult den 5/4 resp. 3-4/9

Läs mer under Fiskeresor

6 september 2017

Fiske i kylvattenintaget

För att Firre´s medlemmar skall få bedriva fiske i intagskanalerna måste vi använda livlina, 
gör vi inte det förlorar vi denna fiske möjlighet.
Det är den som fiskars ansvar att använda livlina, ibland finns det linor på plats, 
men finns det inte det får man ta med en egen livlina.

Fiske med agnad krok i intagskanalerna är förbjudet.

Fiske efter havsöring/lax är tillåtet mellan den 1 april och 30 september.
Minimått för havsöring/lax är 45 cm.

Vid fiske med handredskap i Kattegatt, 
får under varje dygn behållas högst två fiskar per fiskare
 av den sammanlagda fångsten av lax och öring.

Fiskeförbud råder i området kring Ringhals utloppstunnlar.
I området utanför kylvattenutloppen råder det fiskeförbud, 
baserat på en vattendom från 1969.