5 april 2018


Fisketävling 

Fisketävling i R3-4 intagskanal för Firres medlemmar onsdagen 25 april kl 16:15 – 19:00.
Samling i RG43, kl.16:15 för utlottning av fiskeplatser. 
Begränsat till 16 deltagare.

Firre bjuder på macka. 

Vid ev. föranmälan var ute i god tid.
Ta med egen livlina.

Anmälan till Gert-Åke Carlsson
Telefon 0703 567724

Allt annat fiske i kanalen är förbjudet under tävlingsdagen.
Vid dåliga väderförhållanden ställs tävlingen in, meddelas via hemsidan.

29 mars 2018

Vad gäller för att fiske i kylvattenintaget?

Det är bara Firre´s medlemmar som får bedriva fiske i intagskanalerna.
Vid fiske måste man använda livlina, annars förlorar vi denna fiske möjlighet.
Det är den som fiskars ansvar att använda livlina, ibland finns det linor på plats, 
men det är bäst att alltid ha med en egen livlina.

Fiske med agnad krok i intagskanalerna är förbjudet.

Fiske efter havsöring/lax är tillåtet mellan den 1 april och 30 september.
Minimått för havsöring/lax är 45 cm.

Vid fiske med handredskap i Kattegatt, 
får under varje dygn behållas högst två fiskar per fiskare
 av den sammanlagda fångsten av lax och öring.

Fiskeförbud råder i området kring Ringhals utloppstunnlar.
I området utanför kylvattenutloppen råder det fiskeförbud, 
baserat på en vattendom från 1969.

22 februari 2018

Fiskeresa till Ljungs Kula 8/10 – 9/10

Läs mer under Fiskeresor

31 januari 2018

Flugfiskeresa till Strömhult den 5/4 resp. 3-4/9

Läs mer under Fiskeresor