27 november 2017

Nu är det dags att förnya medlemskapet i Firre

Uppge gärna ditt medlemsnummer, som du finner på ditt gamla medlemskort
(detta underlättar för oss att se vem som betalat in).

Medlemskorten skickas ut med vanlig post, efter betalningen registrerats av vår kassör.

Ditt gamla medlemskort gäller tills du erhåller ditt nya medlemskort, dock längst t.o.m. 28/2-2018.

Avgiften betalas in till 5175-6237
Firre medlemskap 300 kr.
Tillägg för utsättningsvattnet 300 kr.
Dessa avgifter fastställdes vid årsmötet 2017.

Du kan också köpa ett klubbmärke för 20 kr.

För uppdatering av adressuppgifter skicka ett mejl till ringhalsfiskeklubbfirre@gmail.com

Du hittar mer info på våra hemsidor via "Insidan" och WWW.FIRRE85.SE

/Styrelsen Firre
Thomas Storm
Hej, alla Firremedlemmar!

Firre har genom åren haft fiskeresor, flugbindningsträffar och fisketävlingar på vårt program. 
Hur skall vi utveckla Firres verksamhet? 
Vad tycker ni?
Vi behöver veta era åsikter.

Det Firre planerar för kommande år är; 
Inplantering av regnbåge i vårt utsättningsvatten (som vanligt), vi har också fått tillstånd att plantera in gräskarpar och kommer därför att sätta ut fem stycken i stora sjön. 
Gräskarparna är sjöns ”renhållningsarbetare" och dessa får man inte fiske efter och de måste sättas tillbaka vid ev. fångst.

Två planerade flugfiskeresor till Strömhult april/september.
En planerad fiskeresa, Öxabäck-Stockasjöarna för både fluga och spinnfiske.
En planerad havsfiskeresa som skall utgå från Bua.
En resa till Ljungs kula, prel. till hösten, för både fluga och spinnfiske.

Firre planerar att överta Uttern (havsfiskebåt) i egen regi.

Så vad tycker ni?  Egna åsikter och idéer mottages med tacksamhet. 

Förslag skickas till ringhalsfiskeklubbfirre@gmail.com senast 31 januari.

/Styrelsen Firre

23 november 2017

Besöker du Firres utsättningsvatten?


När du  besöker sjön så gå gärna förbi utloppsgallret (ca 50m nedströms vägtrumma, södra ändan av stora sjön) där det nu under hösten samlas mycket barr å löv.
Kratta finns på plats.


/Styrelsen

6 september 2017

Fiske i kylvattenintaget

För att Firre´s medlemmar skall få bedriva fiske i intagskanalerna måste vi använda livlina, 
gör vi inte det förlorar vi denna fiske möjlighet.
Det är den som fiskars ansvar att använda livlina, ibland finns det linor på plats, 
men finns det inte det får man ta med en egen livlina.

Fiske med agnad krok i intagskanalerna är förbjudet.

Fiske efter havsöring/lax är tillåtet mellan den 1 april och 30 september.
Minimått för havsöring/lax är 45 cm.

Vid fiske med handredskap i Kattegatt, 
får under varje dygn behållas högst två fiskar per fiskare
 av den sammanlagda fångsten av lax och öring.

Fiskeförbud råder i området kring Ringhals utloppstunnlar.
I området utanför kylvattenutloppen råder det fiskeförbud, 
baserat på en vattendom från 1969.

1 december 2016