18 mars 2020

Årsmötet inställt

På grund av läget med risk för smittspridning av Coronaviruset (covid-19) har styrelsen beslutat att försöka genomföra FIRRE:s årsmöte digitalt. 
Vi kommer skicka ut mer information om hur detta ska gå till via mejl längre fram.

/Styrelsen