16 april 2019

Båtstatus

Båten i Byasjön är nu sjösatt.

Koden till båtlåset hittar du på Laget.se.
(Under "Klubbens medlemsdokument")