27 april 2018

Familjemedlemskap i Firre införs 2019

För medlemmar med samma postadress kan familjemedlemskap erbjudas.Om ordinarie avgift betalas av medlem nummer 1 så betalas halv avgift för övriga medlemmar med samma postadress. 

Tillägget för utsättningsvattnet påverkas inte.

/Styrelsen